Loading ... Xin vui lòng chờ ...

Máy kích thích điện giảm đau, giảm co cơ bằng dòng TENS Model: TENS - 120Z

Bài siêu tập thể dục từ ITO - Japan Kênh truyền hình Nikkei Soul Voice

ITO CO.,LTD. LAZR-207 / 215 / 115 Promotion Movie

ITO CO.,LTD. RSK-600 Promotion Movie

Máy kích thích điện STYLIFT

Giới thiệu máy siêu âm điều trị nhỏ gọn US-101L/US-103S

Support online

Tiến

Therapeutic Ultrasound US - 100 ITO - JAPAN

Price:
Liên hệ
Condition:
Weight:
2 Kg
Size:
227 x 206 x 94mm
Warranty:
12 tháng
Số lượng:
Bookmark & Share


Product Description


Please send your question, we will have answer as soon as posiple!